ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΕΙ 20:00 - 22:00
Μουσικό Κουτί
ΕΠΟΜΕΝΟ 22:00 - 23:00
Οι Έλληνες Τζαζίστες
Πανταζής Τσάρας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ