Ο Ποιητής της Εβδομάδας

Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο ποιητή από τον Ελλαδικό χώρο αλλά και από τη διασπορά. Οι ίδιοι οι ποιητές απαγγέλουν τα ποιήματα τους, ενώ συνθέτες ντύνουν με πρωτότυπη μουσική τα ποιήματα που έχουν επιλέξει.