Η Φωνή Που Μας Ενώνει

Γιάννα Τριανταφύλλη

Τι ενώνει τους Έλληνες; Η μουσική; Η ιστορία; Το γαλάζιο της ελληνικής θάλασσας; Η απάντηση είναι μια: η γλώσσα μας!