Καλές Θάλασσες

Αντώνης Καραγιαννάκης

Εκπομπή για τους Έλληνες ναυτικούς με θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά τους. Ιστορίες και μαρτυρίες ναυτικών και ζωντανές συνδέσεις με τα ελληνικά ποντοπόρα πλοία που ταξιδεύουν στις θάλασσες του κόσμου.