Έλληνες Παντού

Θανάσης Χούπης

Εκπομπή για τους ομογενειακούς φορείς που μάχονται για την προοπτική της Ελλάδας στο μέλλον, για εθνικά θέματα και για την Κύπρο, τη δεύτερη μητρόπολη του Ελληνισμού.