ΕΠΟΜΕΝΟ 09:00 - 09:05
Εφτά Τραγούδια Θα Σου Πω
Γιάννα Τριανταφύλλη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ 09:05 - 10:00
Ενημέρωση με τη Μίνα Ράλλη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΥΡΗ