ΕΠΟΜΕΝΟ 02:00 - 03:00
Ώρα Ελλάδας
Νικόλας Αγγελίδης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ 03:00 - 04:00
Greek Music Express
Ηρακλής Οικονόμου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΜΠΥΡΗ