ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΕΙ 08:05 - 09:00
Καλές Θάλασσες
Αντώνης Καραγιαννάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ 09:00 - 09:05
Εφτά Τραγούδια Θα Σου Πω
Γιάννα Τριανταφύλλη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Infinitely Curious: Litter Clean Up Change | 09.06.2024, 11:00

On World Environment Day this June 5th, the UN issued a report saying that Climate scientists have showed humans being responsible for virtually all global heating over the last 200 years. Human activities are causing greenhouse gases that are warming the world faster than at any time in at least the last two thousand years. The consequences of climate change now include, among others, intense droughts, water scarcity, severe fires, rising sea levels, flooding, melting polar ice, catastrophic storms and declining biodiversity. One of the reasons for this declining biodiversity are the hundreds of thousands of tons of litter and waste accumulated in oceans, beaches and forests. Plastic and non recyclable waste is causing the suffering of all flora and fauna in this earth and there seems to no end to it.

Tune in this Sunday 9 June 2026 at 11:00 (Athens time) to Infinitely Curious, the English-anguage program of Voice of Greece with Katerina Batzaki, and learn why there is so much litter and pollutants in the earth’s sea and river beds, forests and so forth. Listen to clean up volunteers and experts like SAVE YOUR HOOD founder Vasilis Sfakianopoulos and find out more about their struggle to keep areas close to the cities clean in Greece and Cyprus, why they come back to the same areas to clean them again and why we humans do not learn our lesson that whatever garbage we toss on the ground, we will later find it in our plate.


Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι οι επιστήμονες που μελετούν την κλιματική αλλαγή έδειξαν ότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το σύνολο σχεδόν της υπερθέρμανσης του πλανήτη τα τελευταία 200 χρόνια. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν αέρια του θερμοκηπίου που θερμαίνουν την γη ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη περίοδο τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια.

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής περιλαμβάνουν πλέον, μεταξύ άλλων, έντονες ξηρασίες, λειψυδρία, σοβαρές πυρκαγιές, άνοδο της στάθμης της θάλασσας, πλημμύρες, λιώσιμο των πολικών πάγων, καταστροφικές καταιγίδες και μείωση της βιοποικιλότητας. Ένας από τους λόγους αυτής της μειωμένης βιοποικιλότητας είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων και αποβλήτων που συσσωρεύονται στους ωκεανούς, τις παραλίες και τα δάση. Τα πλαστικά και μη ανακυκλώσιμα απορρίμματα προκαλούν την ταλαιπωρία όλης της χλωρίδας και της πανίδας αυτής της γης και δεν φαίνεται να υπάρχει τέλος.

Συντονιστείτε αυτή την Κυριακή 9 Ιουνίου 2026 @ 11 π.μ. στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ και την εκπομπή Infinitely Curious με την Κατερίνα Μπατζάκη και μάθετε γιατί υπάρχουν τόσα πολλά σκουπίδια και ρύποι στις θάλασσες, στους βυθούς, στα ποτάμια και στα δάση της γης. Ακούστε εθελοντές καθαριστές και ειδικούς όπως ο ιδρυτής του SAVE YOUR HOOD Βασίλης Σφακιανόπουλος και μάθετε περισσότερα για τον αγώνα τους να κρατήσουν τις περιοχές κοντά στις πόλεις καθαρές σε Ελλαδα και Κύπρο, γιατί επιστρέφουν στις ίδιες περιοχές για να τις καθαρίσουν ξανά και γιατί εμείς οι άνθρωποι δεν

Επιμέλεια-παρουσίαση: Κατερίνα Μπατζάκη

Μετάδοση : Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, 11.00-12.00 ώρα Ελλάδας