Infinitely Curious Κατερίνα Μπατζάκη
0:00
0:00 LIVE

Infinitely Curious: Are plants conscious? | 07.04.24

It’s a wild idea, but recent experiments suggest plants may have the ability to learn and make decisions. Are the claims true and if so, what does it mean for our understanding of consciousness and the human mind?

Listen to this episode of Infinitely Curious, the English-language program of ERT and Voice of Greece, and enter the mind of plants.
Learn to understand how they operate and why we are so interlinked with them. Listen to Neuroscientist Greg Gage how he hooks up the Mimosa Pudica (a plant whose leaves close when touched) and the Venus flytrap to an Electrocardiogram to show us how plants use electrical signals to convey information, prompt movement and even count.
Hear the director of the International Laboratory of Plant Neurobiology Stefano Mancuso explain how plants process information, sleep, remember and signal to one another -showing that, far from passive machines, plants are intelligent and aware.
Find out from Suzanne Simard the below-ground fungal networks that connect trees, and facilitate underground inter-tree communication and interaction, helping them talk to each other.
Urban gardener Nick Cutsumpas tells us how he creates his own green spaces in the pursuit of environmental action and social justice.
Last but not least, botanist Hugh Wilson will tell us how he turned his little corner of the world in Hinewai in New Zealand from farmland to 1500 hectares of forest in 30 years and why forests are part of the solution for doing away with fossil fuels.


Πρόκειται για μια τρελή ιδέα, αλλά πρόσφατα πειράματα δείχνουν ότι τα φυτά μπορεί να έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν και να παίρνουν αποφάσεις. Αληθεύουν οι ισχυρισμοί αυτοί και αν ναι, τι σημαίνει αυτό για την κατανόηση της συνείδησης και του ανθρώπινου νου;

Ακούστε τον νευροεπιστήμονα Greg Gage πώς συνδέει τη Mimosa Pudica (ένα φυτό του οποίου τα φύλλα κλείνουν όταν αγγίζονται) και τη μυγοπαγίδα της Αφροδίτης με ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα για να μας δείξει πώς τα φυτά χρησιμοποιούν ηλεκτρικά σήματα για να μεταφέρουν πληροφορίες, να προτρέπουν την κίνηση, ακόμα και να μετράνε.

Ακούστε τον διευθυντή του Διεθνούς Εργαστηρίου Νευροβιολογίας Φυτών Stefano Mancuso πώς τα φυτά επεξεργάζονται πληροφορίες, κοιμούνται, θυμούνται και δίνουν σήματα μεταξύ τους -δείχνοντας ότι, μακριά από παθητικές μηχανές , τα φυτά είναι έξυπνα και με επίγνωση.

Μάθετε από τη Suzanne Simard τα υπόγεια δίκτυα μυκήτων που συνδέουν τα δέντρα, διευκολύνουν την υπόγεια επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των δέντρων, βοηθώντας τα να μιλούν μεταξύ τους.

Και ο αστικός κηπουρός Νίκος Κουτσούμπας θα μας πει πώς δημιουργεί τους δικούς του πράσινους χώρους επιδιώκοντας την περιβαλλοντική δράση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Τέλος, ο βοτανολόγος Hugh Wilson θα μας πει πώς μετέτρεψε τη μικρή του γωνιά του κόσμου στο Hinewai της Νέας Ζηλανδίας από αγροτική γη σε δάσος 1500 εκταρίων μέσα σε 30 χρόνια και γιατί τα δάση αποτελούν μέρος της λύσης για την κατάργηση των ορυκτών καυσίμων.

———————————————-

It’s a wild idea, but recent experiments suggest plants may have the ability to learn and make decisions. Are the claims true and if so, what does it mean for our understanding of consciousness and the human mind?

Tune in this Sunday 7 April @ 11am to the Infinitely Curious program of ERT and the Voice of Greece and enter the mind of plants. Learn to understand how they operate and why we are so interlinked with them. Listen to  Neuroscientist Greg Gage how he hooks up the Mimosa Pudica (a plant whose leaves close when touched) and the Venus flytrap to an Electrocardiogram to show us how plants use electrical signals to convey information, prompt movement and even count. Hear director of the International laboratory of Plant Neurobiology Stefano Mancuso how plants process information, sleep, remember and signal to one another -showing that, far from passive machines , plants are intelligent and aware. Find out from Suzanne Simard the below-ground fungal networks that connect trees, facilitate underground inter-tree communication and interaction, helping them talk to each other. And urban gardener Nick Cutsumpas will tell us how he creates his own green spaces in the pursuit of environmental action and social justice. Last but not least, botanist Hugh Wilson will tell us how he turned his little corner of the world in Hinewai in New Zealand from farmland to a 1500 hectares forest in 30 years and why forests are part of the solution for doing away with fossil fuels. 

Listen online at https://www.ertecho.gr/radio/i-foni-tis-elladas/, via the Voice of Greece app for mobile phones, digitally from your car or your TV as well as via Hellas Sat and Hotbird satellite.Click on the following link to listen to the program, once it has been broadcast: https://vog.ert.gr/show/infinitely-curious-en/?