“Κουβέντες μακρινές” με την “Αδαμαντία” του Π. Μέντη | 16.01.24