ΕΠΟΜΕΝΟ 09:00 - 10:00
Εφτά Τραγούδια Θα Σου Πω
Γιάννα Τριανταφύλλη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ