Επίσκεψη του ΓΓΑΕ κ. Γιάννη Χρυσουλάκη στους ομογενείς στην Αργεντινή