ΕΠΟΜΕΝΟ 19:05 - 20:00
Φυσάει ο Μπάτης, Φυσάει το Κύμα
Γιάννης Σπυρόπουλος Μπαχ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γιάννης Χρυσουλάκης