Ο Κώστας Τσόκλης έρχεται στη «Δική μας Πόλη» 19.11.2023, 12:00-14:00