Αφιέρωμα στον Λευκάδιο Χερν | “Της ψυχής μου το χώμα” 04.08.22