Ο ‘Αγγελος Τραπάτσας απο τον Παναμά στην εκπομπή “Η Παγκόσμια Φωνή μας”|20.05.2024