ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΕΙ 20:00 - 22:00
Καλές Θάλασσες
Αντώνης Καραγιαννάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ 22:00 - 22:00
9ο Μεσογειακό Ραδιοφωνικό Φεστιβάλ Σητείας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ