«Οι Έλληνες του κόσμου – Η Ελλάδα στην Αργεντινή» Νέα εκπομπή στη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 19.11.2023, 10:00-11:00