Σ. Γιαννίκος: Η χώρα που δεν υπερασπίζεται τη γλώσσα της είναι ευάλωτη