«Η Φωνή Της» Γυναίκες συγγραφείς κατά της έμφυλης βίας – Ροζίτα Σπινάσα