Σύρος “Το κέντρο του κόσμου?” στις “Φωνές και μουσικές” | 07.11.23