ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΕΙ 14:00 - 15:00
Greek Music Express
Ηρακλής Οικονόμου
ΕΠΟΜΕΝΟ 15:00 - 16:00
Τα Ξωτικά της Παράδοσης
Μαρία Κουτσιμπύρη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ