ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΕΙ 08:05 - 10:00
Καλές Θάλασσες
Αντώνης Καραγιαννάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ 10:00 - 11:00
Τα Τραγούδια της Παρέας στη Φωνή της Ελλάδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ