Υπ. Εξωτερικών: Αποστολή εκπαιδευτικών βιβλίων σε ελληνικές Κοινότητες της Λατινικής Αμερικής