Ο Κωσταντής Σταυρόπουλος στις “Κουβέντες μακρινές” | 31.10.2023