ΤΩΡΑ ΠΑΙΖΕΙ 16:00 - 16:05
Δελτίο Ειδήσεων στην Αγγλική Γλώσσα
ΕΠΟΜΕΝΟ 16:05 - 17:00
Η Παγκόσμια Φωνή Μας
Π.Δίπλας, Δ. Κοντογιάννης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ