“Οι δικοί μας μικροί ήρωες” μία πρωτότυπη παραγωγή της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ