Η Μαριάννα και η Σοφία Ερωτοκρίτου “Πρέσβειρες ελληνικού Τουρισμού” στην Κίνα