Έλληνας καθηγητής στην Ιταλία: Με αυτή την πανδημία δεν έχουμε τελειώσει