Η γεννημένη στις Βρυξέλλες Σοφία Παπάζογλου στις «Φωνές και μουσικές»